Arş.Gör.Dr.
Sibel OKUYAN
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Çeviribilim Bölümü